Горещо поцинковани продукти

Телекомуникации

  • Единични стълбове
  • Кули

Пътна инфраструктура

  • Конзоли, опори за пътни знаци и пътни портали
  • Стълбове (осветителни, телекомуникационни и/или електропроводни мрежи)

Конструкции, железопътни инфраструктури, морска индустрия,

  • Строителни стомани за индустриални и обществени конструкции
  • Платформи, пасарелки, парапети, огради, архитектурни елементи
  • Опорни стълбове и метални части за висящи мостове и мрежи
  • Морски тръбопроводи