Валентин Чобану
- Управител на завод
e-mail: valentin.ciobanu@groupdual.ro
мобилен телефон: +40.722.532.495

Думитру Мондеа
- Координатор на производството
e-mail: dumitru.mondea@groupdual.ro
мобилен телефон: +40.723.323.167

Космин Данеш
- Търговски инженер
e-mail: cosmin.danes@groupdual.ro
мобилен телефон: +40.742.188.365

dual man s.r.l.
Ул. „Пречизией“ №3D, 062202
Букурещ, Румъния
D.U.N.S No. 49-923-2544
телефон: +40 21 425 67 70-77
факс: +40 21 425 67 90
e-mail: dualman@groupdual.ro

Адриян Джиулеску
- Изпълнителен Директор DUAL MAN S.R.L.
e-mail: adrian.giulescu@groupdual.ro
мобилен телефон: +40 722 241 103

Каквито и да са Вашите изисквания за горещо поцинковане, моля, свържете се с нас за повече информаци и пълна оферта.