Описание на процеса

Химическата подготовка на повърхнините, преди те да бъдат горещо поцинковани се извършва на полу-автоматизирана линия за предварителна обработка.
 
Последното потапяне се извършва в голям контейнер с 350 тона цинк в него и елементи с микро примеси при температура от 450° ±1°C.

По така описаните процедури технологията, Durozinq® Technology,
гарантира качеството на защитата от корозия на третираните повърхности.

Контролираната дебелина на
цинковия слой е
80 - 250 µm
за части със
съдържание на силиции до
0,03% - 0,15%

Суровините се доставят от световно признати и утвърдени доставчици, с което се гарантират предварително определените им качества.