Срок на доставка: 8 до 72 часа
Максимален капацитет за галванизиране: 35.000 тона/година
Горещо поцинковане съответстващо на en iso 1461.
Фабриката за горещо галванизиране е разположена на площ от 5.500 m².
Патентованата технология Durozinq® Technology - know-how, модерна и безопасна за околната среда технология използваща "Zinq System. procedures".
Обширни складови помещения оборудвани множество мостови кранове осигуряващи бързи товаро-разтоварни дейности.

12,5 m x 1,6 m x 2,6 m
(L x l x h)

Максимални размери на елементите за горещо поцинковане:

(1 потапяне):
12 m x 1,5 m x 2 m
(L x l x h)

(2 потапяния):
15,5 m x 1,5 m x 3,5 m
(L x l x h)