Предимствата при използване на Цинк

В зависимост от типа на средата, горещото поцинковане осигурява дълъг живот на металните части, който може да се планира. При този тип обработка не са неохбодими допълнителни разходи за поддръжка и ремонт.
Тази технология е много подходяща за приложения с широко разнообразие на размерите.
Предлагаме безплатни експертни консултации във фазата на проектирането за оптимизиране на галванизационния процес.

Живота на горещо галванизирзните продукти зависи от средата на работа.

Препоръчва се при производството на метални части да бъдат горещо галванизирани.

download here the document

При специални приложения, в това число при употреба в силно корозионна среда ние можем да Ви предложим многослойни покрития.